25 May 2009

mp3 Al-Quran001 - Surah Al-Fatihah
002 - Surah Al-Baqarah
003 - Surah Al-I'mran
004 - Surah An-Nissa
005 - Surah Al-Maidah
006 - Surah Al-An'am
007 - Surah Al-A'raf
008 - Surah Al-Anfal
009 - Surah At-Tauba
010 - Surah Yunus
011 - Surah Hud
012 - Surah Yusuf
013 - Surah Ar-Ra'd
014 - Surah Ibrahim
015 - Surah Al-Hijr
016 - Surah An-Nahl
017 - Surah Al-Isra'
018 - Surah Al-Kahf
019 - Surah Maryam
020 - Surah Ta-Ha
021- Surah Al-Anbiyaa
022 - Surah Al-Hajj
023 - Surah Al-Muminun
024 - Surah An-Nur
025 - Surah Al-Furqan
026 - Surah Ash-Shu'araa
027 - Surah An-Naml
028 - Surah Al-Qasas
029 - Surah Al-Ankabut
030 - Surah Ar-Rum
031- Surah Luqman
032 - Surah As-Sajda
033 - Surah Al-Ahzab
034 - Surah Saba
035 - Surah Fatir
036 - Surah Ya-sin
037 - Surah As-Saffat
038 - Surah Sad
039 - Surah Az-Zumar
040 - Surah Al-Mu'min
041 - Surah Ha-Mim
042 - Surah Ash-Syura
043 - Surah Az-Zukhruf
044 - Surah Ad-Dukan
045 - Surah Al-Jathiya
046 - Surah Al-Ahqaf
047 - Surah Muhammad
048 - Surah Al-Fath
049 - Surah Al-Hujurat
050 - Surah Qaf
051 - Surah Az-Zariyat
052 - Surah At-Tur
053 - Surah An-Najm
054 - Surah Al-Qamar
055 - Surah Ar-Rahman
056 - Surah Al-Waqi'a
057 - Surah Al-Hadid
058 - Surah Al-Mujadila
059 - Surah Al-Hashr
060 - Surah Al-Mumtahana

1 orang komen:

Nurul Aisyah said...

wah bgusnya!!saya bosan sebenarnya..